Buffet

01.02.

Schnitzelbuffet (NUR 19,90€) 

Pute, Schwein, div. Saucen, bratkartoffeln, Pommes, Gratin, Salatbar, pilze, dessert, uvm. 

01.03. 

Griechisches BUFFET (NUR 21,90€) 

Gyros, Lamm, Souflaki, Bifteki, hacsteack, schafskäse, dolmades, div. beilagen & salate, dessert, uvm.

05.04. 

XXL OsterBUFFET (NUR 24,90€) 

Rind, schwein, pute, lamm, wild, kroketten, bratkartoffeln, salzkartoffeln, salate, dessert, uvm.